ÇEVİK TEKNİK METALURJİ

Lineer Toleranslar

Ölçüsel detayların daha sağlıklı olabilmesi için tarafımızla irtibata geçilmesi önerilir.

Boyutsal Toleranslar

Tablo için tıklayınız!

Yüzey Pürüzlülüğü

Tablo için tıklayınız!

Delik ve Kanal Toleransları

Tablo için tıklayınız!

Özel Lineer Toleranslar

Açısallık / Diklik

Tablo için tıklayınız!

Daha düşük toleransların talep edilmesi durumunda başvurulabilecek yöntemler:

Özel tolerans yapılabilirliği her bir parça ve her bir ölçü için teker teker değerlendirilmelidir.

Diğer Toleranslar

Firmamız sayısız malzeme alternatifi ile hassas döküm gerçekleştirerek havacılık sektörüne çeşitli parça üretebilme kapasitesine sahip olmasına karşın yaygın olarak Çevik Teknik Metalürji isminden talep edilen parçalar;

Düzlemsellik – Doğrusallık: Parçalar, uzunluğa göre 0,12 mm (0.005″) toleransı içinde düz ve doğrusal üretilebilir. Kalın kesitlerde bu tolerans 0,25 mm (0.010″) seviyesine çıkabilir.

Dairesellik: Delik profili Normal Lineer Toleranslar içindedir. İhtiyaç olması durumunda özel Lineer Toleranslar uygulanabilir. Mümkün olduğunca Genel Lineer Toleransları kabul etmek tercih edilmelidir.

Eş Merkezilik: Merkezleri ortak olan iki silindirik yüzeyin merkezleri arası çap farklarının 0.12 mm (0,005”) ile çarpımından fazla değildir. Silindirin boyunun çapının iki katından fazla olması durumunda eş merkezlilik toleransına doğrusallık toleransını ilave etmek gerekir.

Açısallık/Diklik: Normal olarak ± 0.5° üretim için iyi bir toleranstır. Açısal tolerans bazı durumlarda ± 0.25°’e kadar düşebileceği gibi bazı durumlarda da ±1.0°’ye çıkabilir.

Döküm Özellikleri – Genel Kurallar

Seramik maçalarla delik derinliği çapın 30 katına kadar çıkartılabilir.

Duvar Kalınlıkları ve Köşe Radyusları: Minimum duvar kalınlığı ve köşe radyusu parça konfigürasyonuna ve ölçülere bağlıdır.Bazı durumlarda duvar kalınlıkları 0,5 mm (0.030″) ‘e ve Köşe radyusu 0,10 mm(0.005″) R’a kadar mümkündür.

Yüzey Pürüzlülüğü: Hassas dökümde yaygın olan yüzey tekstürü 125 RMS tekstürüdür. Yüzey tekstürünü iyileştirmek için ikincil işlemler uygulamak mümkündür.

Radyuslar: Radyuslar hem iç gerilimleri azaltır hemde görüntüyü iyileştirir. Radyusları mümkün olduğunca büyütmek tavsiye edilir.

Harfler, Numaralar, Logolar: Kabartma şeklinde harfler, numaralar ve logolar oluşturmak en ekonomik olanlarıdır. Yazı veya logo detayları verilmelidir.

Metalurjik ve Görsel Kalite İhtiyaçları: Malzeme, ısıl işlem ve görsel detaylar müşteri ile Çevik Teknik Metalurji arasında netleştirilmelidir.

Spesifik İhtiyaçlar: Burada belirtilenler haricinde herhangi bir müşteri ihtiyacı olması durumunda teknik ekibimizle detaylar netleştirilir.