Çevik Teknik Metalürji, hassas döküm işleminin tüm avantajlarından yararlanarak makine sektörünün ihtiyaç duyduğu parçalara en kaliteli ve hızlı karşılıkları sunabilmektedir. Firmamız üretim prosesleri tercih edilerek;

 • Kusursuz geometride,
 • İstenilen malzeme ve alaşım değerlerinde ,
 • Kaynak vb. birleştirme işlemi kullanılmaması nedeniyle yüksek dayanıma sahip,
 • Sahip olduğu pürüzsüz yüzey ile sürtünme kayıplarını minimize eden

Parçalar seri imal edilebilmektedir. Tasarlanma amacına uygun yüksek verimli makine imalatı gerçekleştirilebilmesi için Çevik Teknik Metalürji tercih edilerek ihtiyaç duyulan çözüm ortağına sahip olunabilmektedir.

Makine Tasarımlarınızda Firmamızdan Fikir Almadan Son Halini Vermeyin

Firmamızla yolları kesişmeyen makine üreticileri, klasik şekil verme yöntemleri ile üretimi gerçekleştirilebilen parçalar eşliğinde hazırladıkları tasarımlara nihai şeklini verdiklerinde;

 • Gereksiz sayıda parça gerekmesi,
 • Fazla sayıda parçanın montajı nedeniyle makinede düşük verim elde edilmesi,
 • Makine imalatında işçiliklerin artması,
 • Birleşim sayısı fazlası, artan işçilik vb. nedenlerle yüksek makine imalat maliyeti,
 • Mühendislik ilkelerine uymayan makine tasarımları

Gibi olumsuzluklar kendilerini beklemektedir. Tasarımlarına son halini vermeden önce Çevik Teknik Metalürji hassas döküm ve diğer üretim prosesleriyle imal edilebilen parçalar tercih edildiğinde ise;

 • Montaj parça sayısı en aza düşebilecektir.
 • Kullanılan alaşım türü değiştirilebilerek malzeme kesitleri inceltilebilecektir.
 • Parça sayısında meydana gelen azalma ile parçaların mukavemeti artarak özellikle yük taşıyıcı birleşim parçalarının üzerine gelen yükler azaltılabilecektir.
 • Mühendislik açısından kusursuz tasarımlar elde edilebilecektir.
 • Parça sayısı kadar makinenin imalatı için hesaplanan maliyetler de oldukça aşağılara çekilebilecektir.

Görüldüğü üzere tasarımlarınızda firmamızı tercih etmeniz halinde ulusal pazarda olduğu gibi uluslararası pazarlarda da makinenizin rakip ürünler arasında sayısız avantajı nedeniyle daha tercih edilebilir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.Tüm hizmetlerinde sizden biri gibi size hizmet sunan firmamız ile iletişime geçerek tasarımlarınızı en kusursuz şekilde hayata geçirebilirsiniz.

Çevik Teknik Metalürji Mühendisliği Tasarımlara Nasıl Etki Eder?

Firmamızdan hizmet alacak müşterilerimizin tasarımlarında yaptığımız iyileştirmeler doğrultusunda kullanılacak birleşim elemanı, dişli çark, kep, vb. parçaların üretimi için öncelikle tasarım hazırlanır. Hazırlanan tasarımda gerekli ölçü ve şekil gibi ayrıntılar müşterimiz ile birlikte verilen kararlar neticesinde hazırlanarak son hali elde edilen parçaların üretiminin yapılabilirliğinin testi mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilir. Çevik TeknikMetalürji mühendisleri, bilgisayar destekli 3D Cad-Cam çizim programlardan yararlanarak hazırlanan tasarımın 3 boyutlu olarak döküm işleminin canlandırmasını gerçekleştirirler. Yapılan bu similasyonda tasarımın dökülebilir olduğu görülmesi halinde tasarımın kullanılmasına karar kılınır. Müşterilerimizin makine tasarımlarında firmamızın üretimini gerçekleştireceği tüm parçaların benzer şekilde dökülebilirlik testleri yapıldıktan sonra tasarım üzerinde Çevik Teknik Metalürji iyileştirmeleri tamamlanarak son şekil verilir.

Çevik Teknik Metalürji Kalıpları Maliyetleri Nasıl Düşürür?

Uygulanan tasarımlar sonucu kalıp oluşturma işlemi, üretim prosesimizin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Hazırladığımız kalıp ve aparatlar, parça maliyetlerinin düşürülmesine doğrudan etki sağlamaktadır. Hazırlanan kalıpların parçanın son haline en yakın şeklin verilebileceği şekilde ve parça adedince hazırlanması maliyet ve termin süresini kısaltan en önemli etkendir. Hazırladığımız kalıplar ve aparatlar neticesinde tamamlanan proses sonucu;

 • Kalıplarda kullanılan malzemelerin maliyetleri oldukça düşüktür.
 • Elde edilen parçalar üzerinde pahalı şekil verme ve kaynak gibi birleştirme işlemlerine gerek duyulmaz.
 • Tek seferde tüm parçaların dökümü gerçekleştirilerek zaman ve üretim tekrarı maliyeti ortadan kalkar.
 • Pürüzsüz yüzeyler elde edilmesi nedeniyle pahalı talaşlı imalata gerek duyulmaz.

Tüm bu sonuçları elde ederek 3’te 1 oranında makine imalat maliyetlerinizi düşürmek için bizimle irtibata geçerek tasarım aşamasından itibaren sunacağımız çözüm önerilerinden faydalanabilirsiniz.