ÇEVİK TEKNİK METALURJİ

HASSAS DÖKÜM PARÇALARI

Çevik Teknik Metalurji hem demir-çelik grubu hem de demir dışı grubu yüzlerce alaşımı dökebilmektedir. Demir-çelik grubunda alaşımsız, düşük alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin yanı sıra nikel ve kobalt bazlı alaşımlar da dökülebilmektedir.

Demir dışı grubunda ise döküme uygun tüm alüminyum ve bakır alaşımları dökülebilmektedir. Uzmanlığımız olan malzeme bilimi gereği servis koşullarına en uygun malzeme seçimi konusunda müşterilerimizle ortak çalışmakta ve tüm bilgi ve deneyimimizi yaratılacak katma değerin bir parçası olarak sunmaktayız.

KALIP VE APARATLARIN TASARIMI VE ÜRETİMİ
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ve performanslı döküm ürün elde etmenin birinci ve en önemli aşaması doğru tasarlanmış kalıp ve aparatlardır. Duralüminyum veya çelik malzemeden üretilen kalıplar sipariş miktarına göre tek veya çok gözlü olabilir.
MUM ENJEKSİYON / MUM DÖKÜM
Çekme oranları sabit, yüksek kalitede teknik mum kullanılır. Üretilecek parça sayısı kadar mum model yarı veya tam otomatik, dikey veya yatay preslerde basılır. İhtiyaç duyulması durumunda mum maçalar da aynı aşamada üretilir.
SALKIM OLUŞTURMA
Mum modeller yine mumdan üretilmiş yolluklara ve uygun sayıda yolluk da döküm kafasına monte edilir.
SERAMİK KALIP OLUŞTURMA
İçine ergimiş metalin döküleceği seramik kalıptır. Mum salkım özel formüllü seramik çamuruna daldırılır. Yağmurlama veya akışkan yatak ortamında seramik çamurun üstüne seramik kum uygulanır.
MUM ERGİTME
Döküm boşluğunun oluşturulabilmesi için seramik içindeki mum otoklav içinde basınç altında eritilir ve uzaklaştırılır. Bu işlem yaklaşık 7 bar basınç ve 200 C sıcaklıkta 15-20 dakikada gerçekleştirilir.
SERAMİK KALIP PİŞİRME
Seramik kalıbın dayanımının artırılması ve döküm için uygun sıcaklığa getirilmesi amacıyla uygun sıcaklıkta pişirilir.
SERAMİK KALIBA DÖKÜM
Demir/Çelik, Bakır veya Alüminyum grubu temel olmak istenen alaşım indüksiyon ocağında veya alüminyum ocağında ergitilir, mikroyapıyı etkileyebilecek tedbirler alınarak izabesi yapılır ve seramik kalıpların içine dökülür.
SERAMİK KALIP KIRMA
Dökülen metal katılaştıktan ve soğuduktan sonra seramik kalıp kırıcılarda kırılarak uzaklaştırılır.
KESME / SIFIRLAMA
Parçalar yolluklardan kesildikten sonra yollukları zımparalanır.
ISIL İŞLEM - TALAŞLI İMALAT - KAPLAMA
Müşteri isteklerine bağlı olarak ısıl işlem, talaşlı işleme, kaplama gibi proses aşamaları uygulanır.
KALİTE KONTROL
Üretilen parçaların spesifikasyonlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla ölçü kontrol, mekanik testler, tahribatsız muayene gibi son kontroller yapılır.