Tasarım Yaparken Uyulması Gereken Genel Kuralllar:

* Ölçüsel detayların daha sağlıklı olabilmesi için tarafımızla irtibata geçilmesi önerilir.

Genel Lineer Toleranslar
BOYUTSAL TOLERANSLAR
Çelik 1 Çelik 2 Alüminyum 1 Alüminyum 2
6’ya kadar 0,30 0,24 0,30 0,24
6-10 arası 0,36 0,28 0,36 0,28
10-18 arası 0,44 0,34 0,44 0,34
18-30 arası 0,52 0,40 0,52 0,40
30-50 arası 0,80 0,62 0,80 0,62
50-80 arası 0,90 0,74 0,90 0,74
80-120 arası 1,10 0,88 1,10 0,88
120-180 arası 1,60 1,30 1,60 1,30
180-250 arası 2,40 1,90 1,90 1,50
250-315 arası 2,60 2,20 2,60 2,20
315-400 arası 3,60 2,80 2,80 2,40
400-500 arası 4,00 3,20 3,20 2,60
500-630 arası 5,40 4,40 4,40 3,40
630-800 arası 6,20 5,00 5,00 4,00
800-1000 arası 7,20 5,60 4,60
1000-1250 arası 6,60
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ
Çelik Alüminyum
CLA
(inch)
RA
(mm)
CLA
(inch)
RA
(mm)
N8 125 3,2 125 3,2
N9 250 6,3 250 6,3
DELİK ve KANAL TOLERANSLARI
AÇIK KÖR
2-4 arası ~ 1*d ~ 0,6*d
4-6 arası ~ 2*d ~ 1*d
6-10 arası ~ 3*d ~ 1,6*d
10’dan fazla ~ 4*d ~ 2*d
Not: Fonksiyonel olan parça ölçüleri için Normal Lineer Toleranslartın esas alınması tavsiye olunur.

Özel Lineer Toleranslar
Daha düşük toleransların talep edilmesi durumunda başvurulabilecek yöntemler:
i ) Bar, kanat ve köşebent ilaveleriyle parçanın yeniden tasarlanması.
ii) İlk numuneden sonra nominal ölçüleri sağlayacak şekilde mum enjeksiyon kalıbının düzeltilmesi.
iii) Düzlemselleştirme
iv) Mastarlama ve manuel düzeltme.
v) Talaşlı işleme
vi) Diğer ikincil işlemler.

Özel tolerans yapılabilirliği her bir parça ve her bir ölçü için teker teker değerlendirilmelidir.

Düzlemsellik – Doğrusallık
Parçalar, uzunluğa göre 0,12 mm (0.005″) toleransı içinde düz ve doğrusal üretilebilir.
Kalın kesitlerde bu tolerans 0,25 mm (0.010″) seviyesine çıkabilir

Dairesellik
Delik profili Normal Lineer Toleranslar içindedir. İhtiyaç olması durumunda özel Lineer Toleranslar uygulanabilir.
Mümkün olduğunca Genel Lineer Toleransları kabul etmek tercih edilmelidir.

Eş Merkezilik
Merkezleri ortak olan iki silindirik yüzeyin merkezleri arası çap farklarının 0.12 mm (0,005”) ile çarpımından fazla değildir.
Silindirin boyunun çapının iki katından fazla olması durumunda eş merkezlilik toleransına doğrusallık toleransını ilave etmek gerekir.

Açısallık/Diklik
Normal olarak ± 0.5° üretim için iyi bir toleranstır.
Açısal tolerans bazı durumlarda ± 0.25°’e kadar düşebileceği gibi bazı durumlarda da ±1.0°’ye çıkabilir.

AÇISALLIK/DİKLİK
Nominal Ölçü Aralığı Hassasiyet
1 2
Maksimum Sapma
Açı(Dakika) mm/100mm Açı(Dakika) mm/100mm
30 mm’ye kadar 30 0,87 30 0,87
30 mm – 100 mm 30 0,87 20 0,57
100 mm – 200 mm 30 0,87 15 0,44
200 mm’den fazla 20 0,58 15 0,44

Seramik maçalarla delik derinliği çapın 30 katına kadar çıkartılabilir.

Duvar Kalınlıkları ve Köşe Radyusları
Minimum duvar kalınlığı ve köşe radyusu parça konfigürasyonuna ve ölçülere bağlıdır.Bazı durumlarda duvar kalınlıkları 0,5 mm (0.030″) ‘e ve Köşe radyusu 0,10 mm(0.005″) R’a kadar mümkündür.

Yüzey Pürüzlülüğü
Hassas dökümde yaygın olan yüzey tekstürü 125 RMS tekstürüdür. Yüzey tekstürünü iyileştirmek için ikincil işlemler uygulamak mümkündür.

Radyuslar
Radyuslar hem iç gerilimleri azaltır hemde görüntüyü iyileştirir. Radyusları mümkün olduğunca büyütmek tavsiye edilir.

Harfler, Numaralar, Logolar
Kabartma şeklinde harfler, numaralar ve logolar oluşturmak en ekonomik olanlarıdır. Yazı veya logo detayları verilmelidir.

Metalurjik ve Görsel Kalite İhtiyaçları
Malzeme, ısıl işlem ve görsel detaylar müşteri ile Çevik Teknik Metalurji arasında netleştirilmelidir.

Spesifik İhtiyaçlar
Burada belirtilenler haricinde herhangi bir müşteri ihtiyacı olması durumunda teknik ekibimizle detaylar netleştirilir.


Ölçüsel detayların daha sağlıklı olabilmesi için tarafımızla irtibata geçilmesi önerilir.